Friday, January 16, 2009

LP : Asul

Ang paboritong kulay ng aking anak na si ISHI ay ASUL. Kaya naman naisip kong gawing lahok ang kanyang sipilyo at baso ngayong linggong ito. Hindi lang ito ang gamit nya na kulay asul. Ang kanyang kobre kama ay asul, ang kanyang bike ay asul, at kahit ang lalagyan niya ng damit ay asul. Dalawa lamang ang aking anak, isang babae at isang lalake. Si ISHI ay babae ngunit ang paborito nyang kulay ay asul kagaya ng kanyang daddy. kapag me nagbibigay ng regalo n akulay asul para kay Ethan, ang mangyayare nyan, hihingin ng anak kong babae ang asul na bagay na iyon at doon na magsisimula ang gulo! Ahahahha! Hirap!

(My daughter's favorite color is BLUE. That's why I thought of making her toothbrush and mug as my entry for this week. Actually this is not the only BLUE stuff of hers. Her bed sheet is Blue Dora, her bike is blue, she even chose a blue drawer of our plastic cabinet for her to keep her clothes. I only have two kids and they were girl and boy. Ishi is a girl and her favorite color was blue just like her daddy. If there's somebody gave a gift for ethan that is color blue, the tendency is that ISHI will ask for that blue thing and there then the trouble starts! Ahahaha! It's hard!)


1 comment:

Dinah said...

how cute naman your entry! my little girl is also Ishi :-)